Montownia Zagadek - Real Life Escape Room Game Lublin - Pokój Zagadek - Rozrywka Lublin

Regulamin

 1. Zasady ogólne
  1. Poniższy regulamin określa warunki korzystania z usługi pomiędzy:
   Montownia Zagadek
   ul. Narutowicza 52/8
   20-016 Lublin
   zwaną dalej organizatorem, a odbiorcami usługi, zwanymi dalej uczestnikami.
  2. Każdy z uczestników ma obowiązek zapoznać się z regulaminem przed przystąpieniem do rezerwacji i przestrzegać go w trakcie pobytu w lokalu.
 2. Rezerwacja i płatności
  1. Aby móc uczestniczyć w grze, należy wcześniej dokonać rezerwacji na stronie www.montowniazagadek.pl za pośrednictwem odpowiedniego formularza.
  2. W formularzu rezerwacji należy wybrać planowaną datę oraz godzinę uczestniczenia w grze, wraz z wyborem pokoju i planowaną ilością graczy. Należy również podać imię, nazwisko, adres e-mail, na który zostanie wysłany link potwierdzający rezerwację oraz numer telefonu, na który organizator będzie mógł zadzwonić w celu potwierdzenia przybycia.
  3. Po dokonaniu rezerwacji, na podany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość zawierająca wprowadzone przez uczestnika dane oraz link potwierdzający rezerwację.
  4. Rezerwacja staje się aktywna dopiero po kliknięciu w link potwierdzający rezerwację. Po tym fakcie wysłany zostanie dodatkowy e-mail stwierdzający uaktywnienie rezerwacji.
  5. Rezerwację anulować można poprzez wysłanie wiadomości e-mail z dokładnymi danymi na adres montowniazagadek@gmail.com lub telefonicznie pod numerem: 697-162-169.
  6. Płatność za grę następuje osobiście, gotówką, po przybyciu na miejsce w dniu ustalonym podczas rezerwacji.
  7. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób biorących udział w grze. Standardowa cena (bez uwzględnionych promocji) wynosi 99 złotych dla grupy od 2 do 5 osób.
 3. Przebieg gry
  1. Każdy uczestnik biorący udział w grze robi to na własną odpowiedzialność.
  2. Minimalny wiek uczestników biorących udział w grze to 13 lat. Osoby poniżej 16-go roku życia zobowiązane są do uczestnictwa w grze pod opieką przynajmniej jednej osoby pełnoletniej.
  3. W pojedynczej grze może wziąć udział od dwóch do czterech osób. W przypadku bardziej licznej grupy należy skontaktować się z organizatorem.
  4. Aby wziąć udział w grze, należy przybyć na miejsce przynajmniej 10 minut przez godziną ustaloną podczas rezerwacji. Czas ten jest potrzebny na przygotowanie się do gry oraz wytłumaczenie zasad. Późniejsze przybycie może skutkować skróceniem czasu gry.
  5. Czas pojedynczej gry wynosi 45 minut, po tym czasie drzwi zostają otwarte przez organizatora.
  6. Podczas gry zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych oraz kamer.
  7. Do przejścia gry nie jest wymagana siła fizyczna, wystarczy umiejętność łączenia faktów, współpraca oraz logiczne myślenie.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osoby lub mienia wyrządzone z winy uczestników.
  9. Udział w grze niewskazany jest osobom cierpiącym na klaustrofobię, epilepsję lub będącym w trakcie leczenia psychicznego.
  10. Zabronione jest uczestniczenie w grze pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
  11. Osoba dokonująca rezerwacji ma obowiązek poinformować pozostałych uczestników o panujących zasadach.
  12. Treść powyższego regulaminu może ulec zmianie bez uprzedniego powiadamiania.